Værdiforringelse ved fortrydelse af køb og Forbrugerombudsmandens Net-tjek

Forbrugerombudsmanden har sammen med en række forbruger- og erhvervsorganisationer udarbejdet et notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse af varer ved fortrydelse af et køb.

Den ny forbrugeraftalelov blev vedtaget i 2013, og trådte i kraft den 13. juni i år. Her i IP/TMT Update har vi tidligere skrevet om tiltagene i den nye forbrugeraftalelov. Et af de nye tiltag i loven er, at fortrydelsesretten nu også gælder brugte varer. Den erhvervsdrivende har dog, under visse betingelser, ret til at kræve værdiforringelsen dækket af forbrugeren.

I detailhandlen har den ny regel skabt usikkerhed om, hvordan reglerne om hæftelse for værdiforringelse ved fortrydelse af et køb skulle anvendes i praksis. Notatet som forbrugerombudsmanden har udarbejdet i samarbejde med Forbrugerrådet Tænk, Dansk Erhverv, FDIH, Dansk Industri, Teleindustrien, Dansk Mode & Textil og Coop fastslår følgende om værdiforringelsen:

  • Forbrugeren hæfter ikke for en værdiforringelse, hvis håndteringen af varen ikke ligger ud over, hvad man normalt har lov til i en fysisk forretning.  
  • Forbrugeren har ret til at få hele købsprisen tilbage, hvis håndteringen af varen ligger ud over, hvad man normalt har lov til i en fysisk forretning, forudsat at varen kan gensælges som "ny".
  • Forbrugeren hæfter for værdiforringelsen, hvis håndteringen af varen ligger ud over, hvad man normalt har lov til i en fysisk forretning, og varens markedsværdi dermed er forringet.
  • Værdiforringelsen skal udregnes som differencen mellem købsprisen og brugtprisen ved detailsalg (Brugtprisen er den pris som den erhvervsdrivende vil kunne sælge varen for på detailsalg). Er det i praksis ikke muligt at afsætte en bestemt type brugte varer, kan værdiforringelsen være meget stor, og i nogle tilfælde fastsættes til 100 %.
  • Forbrugeren må åbne emballagen, hvis det er nødvendigt for at undersøge eller prøve varen, hvis samme undersøgelse eller afprøvning kan foretages af udstillede varer i en butik.

Læs notatet her.

Forbrugerombudsmanden har i kølvandet på ikrafttrædelsen af den ny forbrugeraftalelov opdateret Net-tjek. Net-tjek er en guide, der giver erhvervsdrivende mulighed for at tjekke, om deres webshop og e-handel ifølge Forbrugerombudsmanden er i overensstemmelse med relevante regler i blandt andet forbrugeraftaleloven, e-handelsloven og markedsføringsloven.

Guiden til Net-tjek kan findes her.