Ny bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af teknologioverførselsaftaler

EU-Kommissionen vedtog den 21. marts 2014 en ny gruppefritagelsesforordning for teknologioverførselsaftaler med tilhørende vejledning. Reglerne trådte i kraft den 1. maj 2014.

EU-Kommissionen vedtog den 21. marts 2014 en ny gruppefritagelsesforordning for teknologioverførselsaftaler med tilhørende vejledning. Reglerne trådte i kraft den 1. maj 2014.

Erhvervs- og Vækstministeren har udstedt en bekendtgørelse, der implementerer EU-Kommissionens nye gruppefritagelsesforordning.

Den nye gruppefritagelse indeholder en række vigtige ændringer i forhold til den tidligere gruppefritagelse. De vigtigste ændringer er følgende:

  • Gruppefritagelsen finder ikke anvendelse, hvis aftalen er omfattet af gruppefritagelsesforordningerne om forsknings- og udviklingsaftaler eller specialiseringsaftaler
  • Ændrede kriterier for, hvornår forpligtelser til at købe råmaterialer/udstyr hos licensgiveren er tilladt
  • Begrænsninger af passivt salg mellem licens-tagere falder uden for gruppefritagelsen
  • Alle eksklusive grant-back forpligtelser falder uden for gruppefritagelsen
  • Opsigelsesklausuler i ikke-eksklusive licensaftaler, der giver licensgiver mulighed for at opsige aftalen, hvis licenstager anfægter gyldigheden af rettigheden, falder uden for gruppefritagelsen

Gruppefritagelsen gælder både nye og eksisterende aftaler. For eksisterende aftaler gælder der dog en overgangsperiode indtil den 30. april 2015.

Læs bekendtgørelsen her.