Nets' tilsagn til imødekommelse af Konkurrencerådets betænkeligheder gjort bindende

Konkurrencerådet har den 28. maj 2014 gjort de tilsagn, som Nets' har tilbudt til imødekommelse af Konkurrencerådets betænkeligheder, bindende. Nets forpligter sig bl.a. til at sænke prisen på en del af sin infrastruktur.   

Konkurrencerådet har den 28. maj 2014 gjort de tilsagn, som Nets' har tilbudt til imødekommelse af Konkurrencerådets betænkeligheder, bindende. Nets forpligter sig bl.a. til at sænke prisen på en del af sin infrastruktur.   

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gennemførte i 2012 en kontrolundersøgelse hos Nets på baggrund af en formodning om, at Nets misbrugte sin dominerende stilling på markedet for indløsning af internationale betalingskort i form af margin squeeze samt urimeligt høje priser.

I forlængelse af kontrolundersøgelsen tilbød Nets tilsagn med henblik på at afslutte sagen. Flere af tilsagnene vedrører den del af Nets' infrastruktur, som konkurrenter til datterselskabet Teller behøver for at kunne indløse internationale betalingskort. Tilsagnene forpligter bl.a. Nets til at

  • anvende fair, rimelige og ikke-diskriminerende vilkår ved salg af adgangen til den relevante infrastruktur 
  • nedsætte gennemsnitsprisen på adgangen til den relevante infrastruktur betydeligt 
  • have separat bogføring for aktiviteterne inden for infrastrukturydelser og indløsning af internationale betalingskort 
  • give alle kunder i datterselskabet Teller en ekstraordinær opsigelsesadgang i tre måneder

Læs Konkurrencerådets afgørelse her