Konkurrencerådet ophæver tilsagn fra Elsam/Nesa-fusionen

Konkurrencerådet har ophævet et tilsagn, som Elsam gav i forbindelse med fusionen mellem Elsam og Nesa i 2004, da tilsagnet ikke mere er nødvendigt af hensyn til konkurrencen.

Konkurrencerådet har ophævet et tilsagn, som Elsam gav i forbindelse med fusionen mellem Elsam og Nesa i 2004, da tilsagnet ikke mere er nødvendigt af hensyn til konkurrencen.

Elsam og Nesa fusionerede i 2004. Som vilkår for godkendelsen af fusionen afgav Elsam bl.a. et tilsagn om årligt at sælge 600MW af virksomhedens centrale kraftværkskapacitet i Vestdanmark gennem auktioner med det formål at fordele udbuddet af fysisk el på flere hænder.

På tidspunktet for afgivelsen af tilsagnet blev Elsam som eneste større el-producent i Vestdanmark anset for at være en dominerende aktør på markedet for engrossalg af fysisk el i Vestdanmark.

I 2006 blev Elsam overtaget af DONG Energy. I 2012 anmodede DONG Energy om ophævelse af tilsagnet med den begrundelse, at ændrede markedsforhold havde svækket virksomhedens markedsposition i Vestdanmark.

Konkurrencerådet har imødekommet denne anmodning og ophævet tilsagnet. Konkurrencerådet vurderede, at markedsforholdene har ændret sig væsentligt siden 2004, og at DONG Energys markedsstyrke på markedet for engrossalg af fysisk el i Vestdanmark er reduceret i en sådan grad, at DONG Energy ikke længere har mulighed for at påvirke prisdannelsen uafhængigt af andre aktører på markedet.

Læs Konkurrencerådets afgørelse her.