Lempelse af forskerordningen

Skatteministeriet planlægger lempelse af forskerordningens vederlagskrav for at styrke virksomhedernes internationale konkurrenceevne.

Skatteministeriet planlægger lempelse af forskerordningens vederlagskrav for at styrke virksomhedernes internationale konkurrenceevne.

Forslaget om en lempelse af forskerordningen er en del af regeringens større plan om "Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft - udspil til en reform af international rekruttering". Målet med reformen er at styrke virksomhederne i den internationale konkurrence.

Forskerordningen giver mulighed for at ansætte forskere og nøglemedarbejdere på en specialordning, hvor de skal betale en lavere skattesats på 26 procent, eksklusive AM-bidrag, hvilket svarer til en bruttoskat på godt 32 procent.

Ordningen kan anvendes i op til 60 måneder, og den kan anvendes af medarbejdere, som ikke har været fuldt skattepligtige til Danmark inden for de seneste ti år forud for ansættelsen, og som ikke har - eller inden for de seneste 5 år forud for ansættelsen har haft - direkte eller indirekte del i ledelsen af, kontrollen med eller væsentlig indflydelse på virksomheden, og så skal skattepligten endeligt indtræde samtidig med, at medarbejderen påbegynder ansættelsen.

Udover de ovennævnte betingelser var der et krav om en løn på mindst kr. 70.600 pr. måned efter fradrag af ATP som gennemsnit inden for kalenderåret. Det er dette vederlagskrav, som Skatteministeriet nu ønsker at lempe. Lovforslaget lægger således op til, at vederlagskravet nedsættes med kr. 10.000 pr. måned, således at beløbet herefter vil være kr. 60.600 brutto.

Ifølge Skatteministeriet vil lempelsen medføre øget arbejdsudbud og beskæftigelse svarende til ca. 500 personer.

Udspillet er en reaktion på, at Danmark på en OECD-rangliste baseret på svar fra virksomheder er placeret på en 19. plads, når det handler om at tiltrække og fastholde højtuddannede udlændinge, ligesom to ud af tre virksomheder vurderer, at Danmarks udbud af højtuddannet arbejdskraft er utilstrækkeligt for at imødekomme virksomhedernes fremtidige behov.

Målet med udspillet - herunder lempelsen af forskerordningen - er at gøre Danmark mere attraktivt for højtuddannet arbejdskraft for derigennem at øge danske virksomheders og Danmarks internationale konkurrenceevne.

Det er endnu uvist, om de enkelte elementer i udspillet vil træde i kraft, ligesom udspillet heller ikke indeholder en tidsplan for implementeringen.