Forskelsbehandlet nationalist

Nær tidsmæssig sammenhæng mellem arbejdsgiverens kendskab til medarbejderens politiske overbevisning og dennes afskedigelse førte til, at Ligebehandlingsnævnet i deres afgørelse af 9. april 2014 fandt, at der var skabt en formodning for forskelsbehandling.

Nær tidsmæssig sammenhæng mellem arbejdsgiverens kendskab til medarbejderens politiske overbevisning og dennes afskedigelse førte til, at Ligebehandlingsnævnet i deres afgørelse af 9. april 2014 fandt, at der var skabt en formodning for forskelsbehandling.

Sagen omhandlede en medarbejder, der kom i virksomhedspraktik hos en arbejdsgiver den 5. august 2013. Den 12. august 2013 blev parterne enige om en fastansættelse. Medarbejderen blev herefter opsagt den 2. september 2013 grundet nedskæringer.

Medarbejderen, der var formand for et nationalistisk parti, havde den 29. august 2013 været ude til et salgsmøde, hvorefter han havde ringet tilbage til virksomheden, sådan som dette var praksis. En kvindelig salskonsulent i virksomheden valgte ikke at tage det indkommende opkald, da hun ikke kendte nummeret. Hun slog derfor nummeret op på Krak, hvor hun kunne se, at det tilhørte det nationalistiske parti. Da medarbejderen igen ringede, gjorde hun ham opmærksom på, at hun havde opdaget dette.

Medarbejderen fik samme aften en sms fra en af direktørerne i selskabet, hvor han blev bedt om at tjekke hans mail. I hans indbakke lå en email, hvoraf det fremgik, at han var opsagt med virkning fra den 2. september 2013 grundet nedskæringer.

Ligebehandlingsnævnet fandt på baggrund af, at opsigelsen reelt var sendt samme dag, som arbejdsgiveren var blevet opmærksom på medarbejderens politiske tilhørsforhold, at der var skabt en formodning for forskelsbehandling.

Arbejdsgiveren havde herefter pligt til at løfte bevisbyrden for, at opsigelsen ikke var begrundet i forskelsbehandling. Arbejdsgiveren henviste til, at de havde opsagt to andre nyansatte medarbejdere kort efter den pågældende medarbejder. Da kollegerne først blev opsagt henholdsvis en og to uger efter medarbejderen, og da medarbejderen var den eneste af de tre, der blev fritstillet, fandt nævnet ikke, at arbejdsgiveren havde løftet denne bevisbyrde.

Medarbejderen blev derfor tilkendt en godtgørelse på kr. 120.000, svarende til 6 måneders løn.

Afgørelsen viser, at en nær tidsmæssig sammenhæng mellem modtagelse af oplysninger, der kan begrunde forskelsbehandling, og en opsigelse vil skabe en automatisk formodning for, at forskelsbehandling har fundet sted.

Afgørelsen viser endvidere, at der ved opsigelse af flere medarbejdere vil blive lagt vægt på, om man uden særlig grund i medarbejdernes forhold har fritstillet enkelte af disse, således at det fremstår som et ønske om at lægge afstand til dem.