Krænkelse af varemærke ved import af eau de cologne til Danmark

Sø- og Handelsretten fastslog i deres kendelse af 11. april 2014, at varer, der er blevet fortoldet i Danmark, er blevet bragt i fri omsætning i EU, og at import af de pågældende varer derfor udgør en krænkelse efter varemærkelovens § 4, stk. 3, nr. 3.

I sagen havde Beauté Prestige International S.A. ("Beauté"), der blandt andet er ejer af varemærket Jean Paul Gaultier, anlagt sag mod det danske selskab Scan Everest S.M.B.A, der beskæftiger sig med engroshandel af parfumerivarer og kosmetik ("Scan Everest").

Beauté indgik den 21. januar 2003 en distributionsaftale, hvorefter det tyrkiske selskab Azim Pazarlama Ve Ticaret AS ("Azim") blev Beautés distributør i Tyrkiet af en række af Beautés produkter, herunder parfumer af mærket Jean Paul Gaultier. Azim købte i den forbindelse 1.350 Jean Paul Gaultier parfumer. Da Azim efterfølgende gik konkurs, udbød konkursboet de tilbageværende 942 ud af 1.350 Jean Paul Gaultier parfumer til salg.

Scan Everest købte herefter disse 942 Jean Paul Gaultier parfumer af selskabet Icon Beauty, der havde købt parfumerne af konkursboet.

Da Scan Everest efterfølgende skulle have transporteret parfumerne til Danmark, blev disse tilbageholdt af SKAT i Danmark, da SKAT havde mistanke om, parfumerne kunne være var-mærkeforfalskede. Dette førte til en bevissikringssag i Fogedretten, hvor Beauté fik medhold, idet Fogedretten fandt, at Scan Everest havde til hensigt at importere parfumerne til Danmark i strid med varemærkelovens § 6.

Ved sagen i Sø- og Handelsretten gjorde Beauté gældende, at parfumerne var originale pro-dukter, som var tiltænkt det tyrkiske marked, og at Beauté ikke have givet samtykke til, at parfumerne blev markedsført inden for EU. Beauté nedlagde således påstand om, at (1) betingelserne for bevissikring var opfyldt, at (2) Scan Everest tilpligtedes at anerkende, at deres import af de 942 parfumer udgjorde en krænkelse af varemærkeloven, at (3) de 942 parfumer blev udleveret til Beauté og tilintetgjort, og (4) at Scan Everest blev tilpligtet at betale 100.000 kr. til Beauté.

Scan Everest gjorde heroverfor gældende, at den skete indfortoldning var en fejl, idet det var hensigten, at parfumerne alene skulle i transit i Danmark, og at Scan Everest således ikke havde fortaget ulovlig import. Scan Everest påstod dermed frifindelse.

Sø- og Handelsretten kom indledningsvis frem til, at det var ubestridt, at varerne var ægte. Sø- og Handelsretten nåede herefter frem til, at Scan Everest ved parfumernes ankomst til Danmark havde to valgmuligheder for toldbehandling; Scan Everest kunne have valgt at henføre parfumerne under den eksterne forsendelsesprocedure, eller de kunne vælge at indfortolde parfumerne i Danmark efter toldproceduren for fri omsætning. Scan Everest valgte på forespørgsel, at varerne skulle indfortoldes i Danmark.

Under henvisning til varemærkelovens § 4, stk. 3, nr. 3 nåede Sø- og Handelsretten derfor frem til, at Scan Everests indfortoldning i Danmark måtte anses for import i varemærkelovens forstand, hvorfor Beauté fik medhold i sine tre første påstande. Da Beauté ikke havde godtgjort en licenssats for parfumer, blev vederlaget fastsat til 5 % af krænkernes omsætning, hvilket efter det oplyste om vederlagssummen til den cypriotiske kunde kunne fastsættes til 10.000 kr. 

Læs afgørelsen her.