EU og USA påbegynder revision af Safe Harbour

I forbindelse med et højniveaumøde den 26. marts 2014 mellem repræsentanter fra EU og USA har parterne tilkendegivet, at de forpligter sig til at gennemføre en "gennemgribende styrkelse" af Safe Harbour ordningen for overførsel af personoplysninger mellem EU og udvalgte virksomheder i USA.

Revisionen af Safe Harbour skal blandt andet "sikre databeskyttelsen" og "understøtte handel gennem effektiv håndhævelse". Revisionen skal herudover skabe "retssikkerhed, når personoplysninger overføres i kommercielle øjemed".

Revisionen skal efter det udmeldte være gennemført over sommeren 2014.

Seneste nyt om Persondata

Persondata