Benelux-domstol erklærer Christian Louboutins røde sål registreret som varemærke ugyldig

Handelsretten i Bruxelles har den 20. marts 2014 truffet en afgørelse, hvorefter Christian Louboutins røde sål, som er registreret som figurvaremærke, erklæres ugyldigt.

Christian Louboutin er en fransk skodesigner, som siden 1992 har designet sine sko med den karakteristiske røde sål, hvilket efterfølgende er blevet hans markante signatur. Den røde sål har siden den 28. december 2009 været registreret som et figurvaremærke i Benelux under registreringsnummer 0874489.

Van Dalen, et datterselskab af det hollandske selskab Arden Berg BV, som primært beskæftiger sig med salg af detailsko, og som driver en række skobutikker, herunder Dr. Adams, John Doe og Bitter i Holland.

I august 2013 lagde Louboutin sag an mod Van Dalen som følge af Van Dalens markedsføring og salg af højhælede stilletter med røde såler med påstand om, at dette udgjorde en krænkelse af Louboutins registrerede varemærke.

Van Dalen nedlagde en selvstændig påstand om ophævelse af varemærkeregistreringen som følge af ugyldighed.

Retten fandt, at Louboutins varemærke i form af den røde sål måtte anses for at være et figurmærke og ikke et farvemærke, idet den røde sål skulle ses i sammenhæng med skoen i sin helhed.

Herefter skulle retten tage stilling til, hvorvidt de absolutte registreringshindringer var til hinder for registreringen af den røde sål som et varemærke. Retten fandt det bevist, at den røde sål udgjorde det primære salgsargument overfor forbrugerne, hvorfor den røde sål måtte anses for et mærke, som udelukkende bestod af "en udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi". Sådanne varemærker er udelukket fra registrering i medfør af varemærkedirektivets art. 3(e). Formålet med denne bestemmelse var ifølge retten at undgå, at en varemærkeindehaver opnår et monopol på de tekniske, funktionelle eller æstetiske kvaliteter i et produkt.

Retten udtalte endvidere, at den røde sål måtte anses for at være almindelig på markedet for skosåler, hvorfor den røde sål ikke havde tilstrækkeligt særpræg. Den røde sål var altså ikke nødvendigvis egnet til at garantere varens oprindelse overfor forbrugerne og kunne derfor ikke tjene som et kendetegn. Retten lagde bl.a. vægt på, at Van Dalen havde fremlagt en større mængde dokumentation for, at andre skoproducenter har solgt og markedsført sko med røde såler.

På denne baggrund blev Louboutins røde sål ophævet fra registrering som varemærke i Benelux.

Det er interessant, at Handelsretten i Bruxelles herved har afsagt en afgørelse, som står i direkte modsætning til en række tidligere afgørelser afsagt af OHIM's Appelkammer, som fandt, at den røde sål var et fantasifuldt varemærke (sag R2272/2010-2) og tilsvarende i sagen Christian Louboutin mod Yves Saint Laurent afsagt af den amerikanske Court of Appeal (2nd Circuit, 11-3303-cv, 696 F3d 206).

Afgørelsen (på hollandsk) kan læses her.