Plesner forstærker sit fokus inden for persondatabeskyttelse og datasikkerhed

Plesner har igennem længere tid oplevet en stigende tilgang af sager vedrørende databeskyttelse og datasikkerhed. Som medlemmerne af gruppen vil vide, forventes det at disse områder inden for få år vil blive underlagt nye, skærpede EU-retlige regler. Det er på den baggrund med glæde at vi kan oplyse, at Christian Wiese Svanberg har tiltrådt en stilling som advokatfuldmægtig hos Plesner.

Christian har mange års praktisk erfaring med databeskyttelsesretten på såvel det nationale som internationale niveau, ligesom at han er forfatter til en række danske og internationale artikler om emnet.

Under hans ansættelse i Datatilsynet beskæftigede Christian sig navnlig med Justitsministeriets område og tredjelandsoverførsler, og han repræsenterede tilsynet i artikel 29 arbejdsgruppen.

I sin tid i Justitsministeriets departement arbejdede Christian ad flere omgange med logningsbekendtgørelsen og logningsdirektivet, og under det danske EU-formandskab var han ansvarlig for forhandlingerne af den nye databeskyttelsesforordning.

Christian vil indgå i Plesners TMT team.