Nye vejledninger inden for udbudsretten

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har offentliggjort en række nye vejledninger til udbudsreglerne. Vejledningerne er offentliggjort på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside (www.kfst.dk).

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har offentliggjort en række nye vejledninger til udbudsreglerne. Vejledningerne er offentliggjort på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside (www.kfst.dk).

De nye vejledninger, som er udarbejdet af KFST, består af følgende:

  • Vejledning om tærskelværdier og kontraktberegning for aftaler om varer og tjenesteydelser (december 2013)
  • Vejledning om kontraktændringer (december 2013)
  • Vejledning om mulighederne for dialog ved udbud (november 2013)
  • Vejledning om evalueringsmodeller (november 2013)
  • Vejledning om køb af B-tjenesteydelser (august 2013)
  • Vejledning om sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud (august 2013)
  • Vejledning til annonceringspligten efter tilbudslovens afsnit II (februar 2013)

Vejledningerne har til formål at skabe klarhed over udbudsreglerne inden for vejledningernes respektive områder.

I vejledningerne gives der et overblik over udbudsreglerne, og der opstilles illustrative eksempler på, hvordan reglerne skal anvendes.

Vejledningerne er ikke udtryk for regelfastsættelse, men alene udtryk for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens fortolkning af udbudsreglerne og praksis.