Miele A/S og to medlemmer af virksomhedens ledelse vedtager bøder for bindende videresalgspriser og hindring af parallelimport

Miele A/S har vedtaget en bøde på DKK 1,2 millioner for at have indgået aftaler med sine forhandlere om bindende videresalgspriser og for i mindst et tilfælde at have medvirket til at forhindre parallelimport af virksomhedens produkter. To medlemmer af virksomhedens ledelse har vedtaget bøder på DKK 20.000 for at have medvirket til overtrædelserne.

Miele A/S har vedtaget en bøde på DKK 1,2 millioner for at have indgået aftaler med sine forhandlere om bindende videresalgspriser og for i mindst et tilfælde at have medvirket til at forhindre parallelimport af virksomhedens produkter. To medlemmer af virksomhedens ledelse har vedtaget bøder på DKK 20.000 for at have medvirket til overtrædelserne.

I 2011 anmeldte KFST Miele A/S ("Miele") til SØIK for overtrædelser af konkurrenceloven efter at have foretaget en kontrolundersøgelse hos Miele.

Overtrædelserne bestod i, at Miele i en periode på ikke under et år frem til midten af 2009 havde stillet krav om og indgået aftaler med sine forhandlere om bindende videresalgspriser og i en periode på ikke under et år frem til marts 2010 potentielt havde afskærmet det danske marked ved hindring af parallelhandel med Mieles produkter og i mindst et tilfælde havde medvirket til at en tysk forhandler indstillede levering til en dansk parallelimportør.

Miele vedtog SØIKs bødeforlæg på DKK 1,2 millioner. To medlemmer af ledelsen valgte samtidig at vedtage SØIKs bødeforlæg på DKK 20.000.