Etac A/S mod Aarhus Kommune og Marius Pedersen A/S mod Hvidovre Kommune - oversigt over tildelte point udgør tilstrækkelig detaljeret redegørelse for tildelingsbeslutning

Klagenævnet for Udbud har i to kendelser udtalt, at en oversigt over de point, ordregiveren havde tildelt de forskellige tilbudsgivere ved evalueringen, udgjorde en tilstrækkelig detaljeret redegørelse for de relevante grunde for tildelingsbeslutningen.

Klagenævnet for Udbud har i to kendelser udtalt, at en oversigt over de point, ordregiveren havde tildelt de forskellige tilbudsgivere ved evalueringen, udgjorde en tilstrækkelig detaljeret redegørelse for de relevante grunde for tildelingsbeslutningen.

I to kendelser har KLFU udtalt sig om kravene til ordregiverens redegørelse for de relevante grunde for tildelingsbeslutningen. Den første af disse kendelser er KLFU's afgørelse af 29. januar 2013 i sagen Etac A/S mod Aarhus Kommune, der angik en rammeaftale om manuelle kørestole. Den anden kendelse er KLFU's afgørelse af 22. februar 2013 i sagen Marius Pedersen A/S mod Hvidovre Kommune, der angik en kontrakt om indsamling af dagrenovation i Hvidovre Kommune.

I begge sager bestod ordregiverens redegørelse for de relevante grunde for tildelingsbeslutningen alene af et skema indeholdende de point, ordregiveren havde tildelt tilbudsgiverne i forhold til hvert af de forskellige underkriterier. Tilbudsgiverne modtog ingen redegørelse for de forhold, ordregiveren havde lagt vægt på ved evalueringen af det vindende tilbud, eller i øvrigt nogen forklaring på, hvordan ordregiveren havde tildelt point til dette tilbud.

Klagerne gjorde i begge sager blandt andet gældende, at et sådant pointskema ikke opfyldte håndhævelseslovens krav. Klagerne påpegede, at det ikke fremgik af disse skemaer, hvorfor det vindende tilbud var blevet vurderet som værende bedre end klagernes tilbud i forhold til de relevante kriterier. Klagerne mente derfor ikke, at disse skemaer kunne anses for en redegørelse for de relative fordele ved det vindende tilbud.

KLFU fandt i begge sager, at skemaerne over de tildelte point udgjorde en tilstrækkelig detaljeret redegørelse for tildelingsbeslutningen. KLFU fremhævede, at det var muligt for klagerne at identificere de underkriterier, hvor det vindende tilbud havde adskilt sig positivt fra deres, på baggrund af skemaerne. Dette var ifølge KLFU tilstrækkeligt til at sikre, at klagerne var blevet oplyst om de relative fordele ved det vindende tilbud.