BSH Hvidevarer A/S og to medlemmer af virksomhedens ledelse vedtager bøder for bindende videresalgspriser og hindring af parallelimport

BSH Hvidevarer A/S har vedtaget en bøde på DKK 1,5 million for at have indgået aftaler med sine forhandlere om bindende videresalgspriser og for at have indgået aftale med en af virksomhedens grossister med henblik på at forhindre parallelimport af virksomhedens produkter til Danmark. To medlemmer af virksomhedens ledelse har endvidere vedtaget bøder på DKK 20.000 for at have medvirket til overtrædelserne.

BSH Hvidevarer A/S har vedtaget en bøde på DKK 1,5 million for at have indgået aftaler med sine forhandlere om bindende videresalgspriser og for at have indgået aftale med en af virksomhedens grossister med henblik på at forhindre parallelimport af virksomhedens produkter til Danmark. To medlemmer af virksomhedens ledelse har endvidere vedtaget bøder på DKK 20.000 for at have medvirket til overtrædelserne.

I 2010 anmeldte KFST BSH Hvidevarer A/S ("BSH") til SØIK for overtrædelser af konkurrenceloven efter at have foretaget en kontrolundersøgelse hos BSH. BSH forhandler blandt andet mærkerne Bosch og Siemens i Danmark,

Overtrædelserne bestod for det første i, at BSH i en række tilfælde havde indgået aftaler med virksomhedens internetforhandlere om, at disse skulle sælge BSH's produkter til bestemte priser, som fremgik af en prisliste med såkaldte "observerede priser". For det andet bestod overtrædelserne i, at BSH havde hindret parallelimport af BSH's produkter til Danmark ved at indgå aftale med en tysk grossist om, at denne skulle ophøre med at sælge BSH's produkter fra Tyskland til Danmark.

BSH valgte at vedtage et bødeforlæg på DKK 1,5 million fra SØIK.

To medlemmer af ledelsen vedtog et bødeforlæg på DKK 20.000. Den ene havde medvirket til indgåelse af de ulovlige aftaler, og den anden havde været vidende om overtrædelserne, men havde ikke stoppet dem.