Ny ordning vedrørende notarbekræftelser

Ved bekendtgørelse nr. 1118 af 23. september 2013 blev der med virkning fra 1. oktober 2013 indført en ny ordning, der har til formål at lette processen for visse notarforretninger for selskaber og andre juridiske personer.

Ved bekendtgørelse nr. 1118 af 23. september 2013 blev der med virkning fra 1. oktober 2013 indført en ny ordning, der har til formål at lette processen for visse notarforretninger for selskaber og andre juridiske personer.

Den nye ordning indebærer, at en notar kan bekræfte underskriften fra en tegningsberettiget på baggrund af en underskriftsprøve. På denne måde undgås den administrative byrde, som det kan være for en tegningsberettiget at skulle møde personligt hos notaren i forbindelse med underskrivelse af dokumenter på vegne af selskabet. Kravet om notarisering opstår særligt i forbindelse med underskrivelse af dokumenter, der skal anvendes i udlandet.

For at blive omfattet af den nye ordning kræves det, at der indgives en anmodning til notaren, som indeholder en række nærmere oplysninger om behovet for at få foretaget notarialforretninger, herunder det forventede omfang af notarialforretninger per år. Anmodningen skal endvidere indeholde oplysninger om, hvilke personer der ønskes omfattet af ordningen.

Endelig skal de personer, der ønskes omfattet af ordningen, underskrive en navneunderskriftsprøve mod godtgørelse af identitet over for notaren, ligesom notaren skal bemyndiges til at attestere dokumenter for den tegningsberettigede.