Datatilsynet åbner for særprocedure for finansielle virksomheders anmeldelse af whistleblowerordninger

Erhvervs- og Vækstministeriet (Finanstilsynet) har foretaget offentlig høring af et udkast til lovforslag vedrørende det fjerde kapitalkravsdirektiv (CRD IV) - der bl.a. indeholder et krav om obligatoriske whistleblowerordninger i de fleste finansielle virksomheder.

Lovforslaget er endnu ikke fremsat i Folketinget, men hvis lovforslaget som ventet fremsættes med samme indhold som høringsudkastet, så vil det implementere direktivets krav om en whistleblowerordning for disse virksomheder.

Idet CRD IV skal være implementeret senest 31. december 2013, skal de ændringer af lov om finansiel virksomhed og en række andre love, som det kommende lovforslag lægger op til, træde i kraft allerede 1. januar 2014.

Efter persondataloven er der krav om anmeldelse og indhentelse af tilladelse, inden en virksomhed indfører en whistleblowerordning. Normalt tager tilsynets behandling af en sådan anmeldelse minimum 5-6 måneder.

For at gøre det muligt for finansielle virksomheder at indføre de krævede whistleblowerordninger inden lovens ikrafttræden, indfører Datatilsynet derfor en særlig ansøgningsprocedure for de finansielle virksomheder.

Datatilsynet har sammen med Finanstilsynet og en række andre interesseorganisationer udarbejdet to standardanmeldelser, som kan bruges ved anmeldelse af disse whistleblowerordninger.

De to standardanmeldelser vedrører henholdsvis en begrænset ordning (der alene lever op til kravene i CRD IV) og så en udvidet ordning (der også giver mulighed for indberetning af ikke-finansielle forhold, men altså stadig begrænset af de almindelige begrænsninger for whistleblowerordninger, som blev fastsat ved Datatilsynets retningslinjer fra 2009).

Ud over standardanmeldelse skal den finansielle virksomhed indsende en særlig blanket, hvor enkelte særlige oplysninger om virksomheden kan anføres.

Man skal være opmærksom på, at indførelse af en whistleblowerordning, uanset om det er den begrænsede eller den udvidede ordning, forudsætter, at virksomheden ligeledes anmelder sin behandling af følsomme oplysninger i forbindelse med personaleadministration eller opdaterer sin anmeldelse vedrørende personaleadministration.

Datatilsynet har fastsat 8. november 2013 som frist for indsendelse af whistlebloweranmeldelse og evt. anmeldelse vedrørende personaleadministration, hvis man som finansiel virksomhed skal have en tilladelse inden 1. januar 2014.

Anmeldelse til Datatilsynet er dog alene en mindre del af indførelsen af whistleblowerordningerne, der også kræver en teknisk og juridisk implementering i forhold til udarbejdelse af politikker til medarbejdere mv. samt iagttagelse af Datatilsynets sikkerhedskrav.

Plesner har stor erfaring med den praktiske indførelse af whistleblowerordninger og har desuden et indgående kendskab til forholdet mellem den finansielle særregulering og persondataloven. Vi kan derfor hjælpe med at gøre processen med indførelse af whistleblowerordningen nemmere og hurtige for jer.

Læs Datatilsynets tekst om den særlige ansøgningsprocedure her.