Slibestrips manglede særpræg og var derfor ikke beskyttet mod produktefterligning i strid med markedsføringsloven

Højesteret har afsagt dom i en sag, der bl.a. omhandlede produktefterligning i strid med markedsføringslovens § 1. Derudover vedrørte sagen fortolkning af et retsforlig, som ikke vil blive omtalt nærmere her.

Den del af sagen, der angik produktefterligning, vedrørte en konkurrents salg af såkaldte slibe­strips, der bl.a. kunne anvendes som tilbehør til de slibehoveder, som den anden part i sagen fremstillede. Højesteret bemærkede hertil, at det for beskyttelse mod produktefterligninger er en betingelse, at det pågældende produkt har særpræg.

Højesteret fandt det i den forbindelse ikke påvist, at udformningen af det produkt, som blev påstået efterlignet, var bestemt af andet end dets funktion som tilbehør til de producerede slibehoveder. Allerede af den grund havde produktet ikke fornødent særpræg, og påstanden om produktefterligning blev derfor ikke taget til følge.

Dommen bekræfter, at produkter skal have særpræg for at være beskyttet mod produktefterligninger i strid med markedsføringsloven. Dommen viser endvidere, at et produkt, hvis udformning er dikteret af dets funktion som tilbehør til et andet produkt, ikke kan have særpræg.

Læs dommen her.