Artikel om nye regler for lavfrekvent støj fra vindmøller

Partner Søren Stenderup Jensen og advokatfuldmægtig Sebina Harder har i den seneste udgave af International Law Office's (ILO) nyhedsbrev om miljøret publiceret artiklen "Agency introduces guidelines on low frequency noise from wind turbines".

Artiklen orienterer om baggrunden for, at Miljøstyrelsen i december 2011 reviderede vindmøllebekendtgørelsen med nye regler. Disse regler supplerer de hidtil gældende støjgrænser for vindmøller med en ny bindende grænse på 20dB for lavfrekvent støj og betyder, at Danmark således er det første land i verden til at sætte bindende grænser for lavfrekvent vindmøllestøj.

Læs artiklen her.