urlhash=CAml&amp

CardId=411829"">Jakob Krag Nielsen

Retsplejelovens kapitel 57a giver mulighed for at gennemføre såkaldte bevissikringer i tilfælde af IP krænkelser. Der er reelt tale om ransagninger foretaget af fogedretten. Bevissikringsinstituttet giver mulighed for tidligt i processen at sikre bevis for krænkelsens karakter og omfang.

Bevissikringsinstituttet giver vide og fleksible rammer for, hvordan bevissikringen gennemføres. Men der er selvfølgelig grænser. Eksempelvis skal bevissikringen gennemføres af fogedretten, som kan bistås af uafhængige sagkyndige. Rettighedshaveren må ikke selv deltage aktivt i undersøgelsen.

Retten i Kolding har for nylig afsagt en interessant dom om en bevissikring. Sagen angik en bevissikring foretaget mod en privatperson, som i betydeligt omfang havde medvirket til ulovlig kopiering af musik og film via internettet. Det fremgår af afgørelsen, at rettighedshaverens advokat havde været særdeles aktiv i gennemførelsen af selve bevissikringsundersøgelsen, endda før privatpersonens advokat kom til stede. Dette er i klar strid med retsplejelovens regler, og Retten i Kolding valgte at ophæve bevissikringen med den konsekvens, at de beslaglagte beviser for krænkelsens karakter og omfang ikke kunne anvendes under den efterfølgende erstatningssag.

Varemærker - nyt online klassificeringsværktøj fra OHIM

Paralegal Charlotte Hart

Ved indlevering af varemærkeansøgninger er det vigtigt, at ansøger klart angiver, hvilke varer og tjenesteydelser varemærket vil blive brugt for, da mærkets funktion netop er at adskille egne produkter og ydelser fra konkurrenterne.

For at lette udarbejdelse af varefortegnelsen har den europæiske varemærkemyndighed, OHIM, lanceret en ny og forbedret udgave af sit online klassificeringsværktøj, EuroClass. Søgedatabasen er et godt hjælpemiddel til at afklare, hvordan specifikke varer og tjenesteydelser skal klassificeres.

Du kan søge både på danske og engelske termer, ligesom databasen fungerer som oversættelsesværktøj. Formuleringer, som er accepteret af OHIM, er tilgængelige, og hvis de udelukkende benyttes i en EU-varemærkeansøgning, kan man regne med, at OHIM ikke har indvendinger til klassifikationen.

Databasen linker også videre til 20 nationale varemærkeregistre, herunder Danmark, hvilket giver mulighed for at konsultere de enkelte landes klassificeringspraksis. De tidligere databaser, EuroAce og EuroNice, bliver en del af EuroClass, som også byder på nye features.

Link til databasen: oami.europa.eu.

 

Nedlæggelse af forbud i sag om partikelstørrelsesfordelingen i det færdige lægemiddel

Advokat, partner