Ny artikel om olieudvinding i Grønland

- miljøretlige udfordringer ved efterforskning og udvinding

Partner Søren Stenderup Jensen og advokat Peter Holm Larsen har i det seneste nummer af International Law Office (ILO) nyhedsbrev publiceret en artikel om olieudvinding i Grønland - miljøretlige udfordringer ved efterforskning og udvinding.

Artiklen bærer titlen: "The pursuit of oil: environmental challenges of search and extraction". Den redegør kort den gældende råstoflovgivning i Grønland og de miljømæssige udfordringer, som efterforskning og udvinding af olie i de arktiske egne medfører.

Læs artiklen "The pursuit of oil: environmental challenges of search and extraction".