Partner Søren Stenderup Jensen publicerer artikel om det nye Miljø- og Naturklagenævn

Partner Søren Stenderup Jensen har i den seneste udgivelse af International Law Office (ILO) publiceret en artikel, der omhandler sammenlægningen af Miljøklagenævnet og Naturklagenævnet i et nyt samlet ankenævn med navnet Natur- og Miljøklagenævnet.

Artiklen bærer titlen: "Environmental Appeal Board and Nature Protection Board of Appeal to merge". Den belyser bl.a. den historie og rolle, som klagenævn har og udøver i det danske retssystem. Det nye samlede Natur- og Miljøklagenævn træder i funktion fra den 1. januar 2011.

Læs artiklen her.