Artikel om EU-Kommissionens vejledning om ekskluderende misbrug

Advokat hos Plesner, Martin Andreas Gravengaard, har sammen med advokat Niels Kjærsgaard skrevet artiklen "The EU Commission guidance on exclusionary abuse of dominance - and its consequences in practice". Artiklen er publiceret i European Competition Law Review, bind 31, nr. 7, 2010.

EU-Kommissionen offentliggjorde den 3. december 2008 en "Vejledning om Kommissionens prioritering af håndhævelsen i forbindelse med anvendelsen af EF-traktatens artikel 82 på virksomheders misbrug af dominerende stilling gennem ekskluderende adfærd".

Artiklen gennemgår og diskuterer - ud fra en praktikers synsvinkel - anvendeligheden og konsekvenserne af vejledningen med særlig fokus på vurderingen af prisbaseret ekskluderende misbrug i form af "betingede rabatter" og "multiproduktrabatter".

Vejledningen markerer et væsentligt skifte fra EU-Kommissionens side fra en formbaseret til en mere effekts- og økonomisk analysebaseret tilgang overfor ekskluderende misbrug af dominerende stilling. Den ventes at få en meget væsentlig betydning for EU-Kommissionens håndhævelsespraksis overfor dominerende virksomheder og i betydeligt omfang at påvirke nationale konkurrencemyndigheders og domstoles anvendelse af TEUF artikel 102 (ex. 82) om misbrug af dominerende stilling og den hermed parallelle bestemmelse i Konkurrencelovens § 11.

Læs artiklen om EU-Kommissionens vejledning om ekskluderende misbrug ved at klikke på linket.

For yderligere information kontakt venligst advokat Martin Andreas Gravengaard eller advokat Gitte Holtsø.

Artiklen blev først offentliggjort af Sweet & Maxwell, "The EU Commission guidance on exclusionary abuse of dominance - and its consequences in practice", ECLR, bind 31, nr. 7, 2010 og gengives med forlagets samtykke.