Nye retningslinier for grøn markedsføring og prismarkedsføring fra Forbrugerombudsmanden

Nye retningslinier fra Forbrugerombudsmanden er på vej.

Forbrugerombudsmanden har i november 2009 udsendt udkast til retningslinier for grøn markedsføring. 

Retningslinierne vedrører miljømæssige og etiske påstande i erhvervsdrivendes markedsføring, dvs. brugen af oplysninger, symboler, mærkeordninger mv. i erhvervsdrivendes markedsføring, som signalerer, at erhvervsdrivende udviser særligt etiske, sociale eller miljømæssige hensyn. Som et eksempel på indholdet af retningslinierne kan nævnes, at brugen af miljøpåstande i erhvervsdrivendes markedsføring kræver, at det klart og tydeligt fremgår, om miljøpåstandene gælder for hele virksomheden, for et produktsortiment eller kun for et enkelt produkt.

I december 2009 udstedte Forbrugerombudsmanden også nye detaljerede retningslinier for prismarkedsføring, som træder i kraft den 1. marts 2010.

Retningslinierne har været forhandlet med en række danske branche- og forbrugerorganisationer.

I hovedtræk fastlægger retningslinierne rammerne for erhvervsdrivendes sammenligning af egne tidligere priser og andre erhvervsdrivendes priser og prisniveau. De indeholder også regler for brugen af slagtilbud og salgsfremmende udtryk, f.eks. udtryk som "kun", "chok-pris" mv., udsalg og ophørsudsalg, og prisgarantier.

Forbrugerombudsmanden har meddelt, at når retningslinierne er trådt i kraft, vil han gennemføre en håndhævelseskampagne, for at sikre at retningslinierne for prismarkedsføring overholdes.