EU-Domstolen fastslår momsfradrag ved salg af aktier

EU-Domstolen har i en dom afsagt den 29. oktober 2009 fastslået, at en sælger af aktier efter omstændighederne har fradrag for momsen af udgifter afholdt i forbindelse med salg af aktier. SKATs praksis har hidtil været, at der - uanset omstændighederne - ikke er momsfradrag for sådanne udgifter. En nærmere omtale af dommen findes her.